Due diligence

Процедура детальної незалежної юридичної перевірки об’єкта інвестування (бізнесу) та історії його виникнення. Іншими словами-незалежний аудит, який допоможе виявити підводні камені та складнощі, які можливі після інвестування в об’єкт нерухомості або бізнес. У нас найкраще проведение due diligence.

Надання інвестору всієї інформації про історію виникнення об єкту (бізнесу)
Зменшення витрат на здійснення угоди
Мінімізація ризиків та негативних наслідків при інвестуванні
Запобігання втрати коштів інвестора або права на об’єкт інвестування
Запобігання залученню інвестора до відповідальності
Оцінка привабливості інвестування. Термін due diligence (дью ділідженс) був введений в юридичний оборот в США на початку ХХ століття. Спочатку він означав процедуру розкриття інформації брокером перед інвестором про компанію, акції якої торгуються на фондовій біржі. В даний час під цим терміном розуміється збір і аналіз інформації з метою оцінки різноманітних ризиків, пов’язаних з інвестуванням. Звичайно, таке розуміння цього терміна приймається нами спеціально для нашого невеликого дослідження. У різних спеціальних галузях знань і практики цей термін може мати й інші значення.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *